Ashgrove State School 1890

Photo original Ashgrove State School

Original Ashgrove School - 1890 (cropped)
(Image held at National Archives Of Australia, Brisbane : J2879, QTH462)